ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง แนวทางการปฏิบัติตามพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง แนวทางการปฏิบัติตามพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-07-12  |   ข่าววันที่: 2017-07-04 |  อ่าน: 384 ครั้ง
 

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังการชี้แจง แนวทางปฏิบัติตามพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และรับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลาจังหวัดสมุทรสาคร


  •  Hit 20 อันดับ
  • คู่มือการจำแนกครีบปลาฉลาม ฉลามหูขาว ฉลามพอร์บีเกิล และฉลามหัวค้อน.. (1,523)  การตรวจสอบการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฏหมายภายในประเทศ.. (1,203) รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 2).. (1,004) ข้อมติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปลาฉลามที่ถูกพลอยจับจากการประมงที่จัดการโดยคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย ( Indian Ocean Tuna Commission :IOTC).. (852) รายงานประจำปี ในรอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560).. (821) การตรวจสอบเรือ CHOTCHAINAVEE 35 สัญชาติ Djibouti.. (777) ด่านฯ สมุทรสาครจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (738) ประวัติหน่วยงาน.. (700) CIUU.. (699) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (663) โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ กับองค์การสะพานปลา.. (643) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 4.. (637) คณะเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป (EU) เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์แจ้งเข้า-ออก สมุทรสาคร และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน .. (581) การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่า.. (580) การประชุมหารือในการปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา.. (578) ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๐.. (546) การประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจเรือประมงนอกน่านน้ำ.. (540) การแจ้งข้อมูลเพื่อขอนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure : PSM).. (533) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (493) การประชุมผู้ประกอบการด่านตรวจสัตว์น้ำ.. (479)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

     ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000