รายงานการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศกรมประมง และประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

รายงานการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศกรมประมง และประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-26  |   ข่าววันที่: 2017-05-26 |  อ่าน: 559 ครั้ง
 

รายงานการประชุมผู้ประกอบการนำเข้า ตัวแทนสายเรือ เจ้าของเรือ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศกรมประมงและประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ฉบับใหม่ที่ได้มีการประกาศ โดยมีตัวแทนผู้อำนวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (นายไกสฤษดิ์ พูนพาณิชย์) หัวหน้ากลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตเป็นประธาน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารที่ทำการสะพานปลา 

  •  Hits 10 อันดับ
  • คู่มือการจำแนกครีบปลาฉลาม ฉลามหูขาว ฉลามพอร์บีเกิล และฉลามหัวค้อน.. (1,864)  การตรวจสอบการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฏหมายภายในประเทศ.. (1,355) รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 2).. (1,236) การตรวจสอบเรือ CHOTCHAINAVEE 35 สัญชาติ Djibouti.. (1,108) ข้อมติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปลาฉลามที่ถูกพลอยจับจากการประมงที่จัดการโดยคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย ( Indian Ocean Tuna Commission :IOTC).. (1,079) รายงานประจำปี ในรอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560).. (1,048) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 4.. (1,013) คู่มือการใช้งานระบบ FSW (Fisheries Single Window).. (949) ด่านฯ สมุทรสาครจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (874) ประวัติหน่วยงาน.. (850)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

     ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000