รายงานการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศกรมประมง และประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)


รายงานการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศกรมประมง และประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 

ข่าวกิจกรรม


รายงานการประชุมผู้ประกอบการนำเข้า ตัวแทนสายเรือ เจ้าของเรือ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศกรมประมงและประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ฉบับใหม่ที่ได้มีการประกาศ โดยมีตัวแทนผู้อำนวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (นายไกสฤษดิ์ พูนพาณิชย์) หัวหน้ากลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตเป็นประธาน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารที่ทำการสะพานปลา 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ...  217   สถิติศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) ประจำเดือน มีนาคม 2565   177  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 15 เมษายน 2565   170  การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากต่างประเทศ เรือ ภัสสร ณ ท่าจีน ยูเนี่ยน พอร...  165  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 24 เมษายน 2565   155  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 10 เมษายน 2565   152  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2565   152   การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565   151  สถิติข้อมูลการนำเข้าส่งออกปลาทูน่าแช่แข็ง เดือน กุมภาพันธ์ 2565    147  การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 2 มีนาคม 2565    143


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

     เลขที่ 245 ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    pipo1samutsakhon@gmail.com   034-422067 /034-422643   034-422067 /034-422643   แฟนเพจ