การตรวจสอบการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฏหมายภายในประเทศ

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

การตรวจสอบการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฏหมายภายในประเทศ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-26  |   ข่าววันที่: 2017-05-24 |  อ่าน: 1,264 ครั้ง
 

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ออกตรวจสอบการค้าสัตว์น้ำที่ผิด     กฏหมายภายในประเทศ ตามแผนส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จำนวน 4 ร้านดังนี้

  1. ร้านกุลพงษ์  ที่ตั้งร้าน 921/96 ถนน สรศักดิ์ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
  2. ร้านสมุทรสาครอควาเรี่ยม ที่ตั้งร้าน 1300/52 ถนนเทศบาล8 ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
  3. ร้านปลาสวยงาม ที่ตั้งร้าน ถนนเศรษฐกิจ1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
  4. ร้านคุณอำพันธ์ ที่ตั้งร้าน 93/6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ผลการตรวจสอบ ทั้ง 4 ร้าน ไม่พบการลักลอบค้าสัตว์น้ำผิดกฏหมายและไม่มีสัตว์น้ำที่ผิดกฏหมายไว้ในครอบครอง

 


  •  Hit 20 อันดับ
  • คู่มือการจำแนกครีบปลาฉลาม ฉลามหูขาว ฉลามพอร์บีเกิล และฉลามหัวค้อน.. (1,655)  การตรวจสอบการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฏหมายภายในประเทศ.. (1,264) รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 2).. (1,101) ข้อมติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปลาฉลามที่ถูกพลอยจับจากการประมงที่จัดการโดยคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย ( Indian Ocean Tuna Commission :IOTC).. (953) รายงานประจำปี ในรอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560).. (924) การตรวจสอบเรือ CHOTCHAINAVEE 35 สัญชาติ Djibouti.. (904) ด่านฯ สมุทรสาครจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (800) CIUU.. (785) ประวัติหน่วยงาน.. (774) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (743) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 4.. (734) โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ กับองค์การสะพานปลา.. (696) การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่า.. (642) การประชุมหารือในการปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา.. (636) คณะเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป (EU) เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์แจ้งเข้า-ออก สมุทรสาคร และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน .. (633) ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๐.. (606) การแจ้งข้อมูลเพื่อขอนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure : PSM).. (595) การประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจเรือประมงนอกน่านน้ำ.. (586) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (552) การประชุมผู้ประกอบการด่านตรวจสัตว์น้ำ.. (542)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

     ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000