การตรวจสอบการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฏหมายภายในประเทศ

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)


การตรวจสอบการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฏหมายภายในประเทศ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ออกตรวจสอบการค้าสัตว์น้ำที่ผิด     กฏหมายภายในประเทศ ตามแผนส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จำนวน 4 ร้านดังนี้

 1. ร้านกุลพงษ์  ที่ตั้งร้าน 921/96 ถนน สรศักดิ์ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
 2. ร้านสมุทรสาครอควาเรี่ยม ที่ตั้งร้าน 1300/52 ถนนเทศบาล8 ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
 3. ร้านปลาสวยงาม ที่ตั้งร้าน ถนนเศรษฐกิจ1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
 4. ร้านคุณอำพันธ์ ที่ตั้งร้าน 93/6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ผลการตรวจสอบ ทั้ง 4 ร้าน ไม่พบการลักลอบค้าสัตว์น้ำผิดกฏหมายและไม่มีสัตว์น้ำที่ผิดกฏหมายไว้ในครอบครอง

 

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565   762   การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิ...  284  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2564   213  การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ...  164  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2564   162   การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564   155  ประชุมภายในศูนย์ เรื่อง แผนการปฏิบัติงาน ปี งบประมาณ 2565    150  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564   142  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564   136  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เกี่ยวกับการดูแลและการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากที่ติดเครื่องม...  136

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

   เลขที่ 245 ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    pipo1samutsakhon@gmail.com   034-422067 /034-422643   034-422067 /034-422643   แฟนเพจ