การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่า

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่า 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-01-18  |   ข่าววันที่: 2017-01-18 |  อ่าน: 677 ครั้ง
 

วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 07.30 น. นายคมน์  ศิลปาจารย์ เลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้นำอธิบดีกรมประมงแห่งบูรไน ดารุสซาลามและคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจการขององค์การสะพานปลาและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของสะพานปลาสมุทรสาคร  ณ สะพานปลาสมุทรสาคร โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์การสะพานปลา เจ้าหน้าที่สะพานปลาสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ศูนย์แจ้งเรือเข้า-ออกสมุทรสาคร และหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมต้อนรับคณะในครั้งนี้


  •  Hit 20 อันดับ
  • คู่มือการจำแนกครีบปลาฉลาม ฉลามหูขาว ฉลามพอร์บีเกิล และฉลามหัวค้อน.. (1,731)  การตรวจสอบการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฏหมายภายในประเทศ.. (1,300) รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 2).. (1,166) ข้อมติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปลาฉลามที่ถูกพลอยจับจากการประมงที่จัดการโดยคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย ( Indian Ocean Tuna Commission :IOTC).. (1,007) การตรวจสอบเรือ CHOTCHAINAVEE 35 สัญชาติ Djibouti.. (984) รายงานประจำปี ในรอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560).. (975) CIUU.. (869) ด่านฯ สมุทรสาครจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (829) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 4.. (815) ประวัติหน่วยงาน.. (802) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (789) โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ กับองค์การสะพานปลา.. (724) การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่า.. (677) การประชุมหารือในการปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา.. (673) คณะเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป (EU) เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์แจ้งเข้า-ออก สมุทรสาคร และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน .. (666) ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๐.. (643) การแจ้งข้อมูลเพื่อขอนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure : PSM).. (625) การประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจเรือประมงนอกน่านน้ำ.. (612) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (579) การประชุมผู้ประกอบการด่านตรวจสัตว์น้ำ.. (574)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

     ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000