พนักงานราชการ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

พนักงานราชการ 

บทบาทและหน้าที่

 เผยเเพร่: 2017-01-20  |   ข่าววันที่: 2017-01-20 |  อ่าน: 1,273 ครั้ง
 

พนักงานราชการ

นักวิชาการประมง ๕ อัตรา
 นางสาวอิงอร หนักแน่น
 นางสาวเตือนตา พรหมผดุงวิทย์
 นางสาวพันธิพา ยมโดย
 นายณัฐวุฒิ ขาวจันทร์คง

นางสาวณัฐวดี ชูยัง

นักวิทยาศาสตร์ ๑ อัตรา
 นางสาวพรพรรณ กล้างาน
 

เจ้าพนักงานประมง ๗ อัตรา
นางสาวสุนิสา ทองสกุล
นายอำพล  กระจ่างศรี
 นางสิริกร ศักดาสาวิตร
 นายชาญชัย ทีปะปาล
 นายสมหมาย เนื้ออ่อน

  นายสุกิจ  พรหมจรรย์
 นางสาวนันทวัน มิตรวงค์

 นางสาวอำพร เลขานุกิจ

 เจ้าหน้าที่ประมง ๓ อัตรา
 นายอุดม  รักษดรุณ
 นายชัยวิชิต ปรีดาผล

 นายคุณากร คำอ่อน

พนักงานห้องทดลอง ๑ อัตรา
 นางจุไรรัตน์ พลายละหาร 

เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ อัตรา
 นางสาววาสนา โกมล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑ อัตรา
 นางสาวพนิดา นิลวงศ์

พนักงานผู้ช่วยประมง ๑๑ อัตรา
 นายสมพร ธรรมนุการ
 นายสมหมาย มำลิ
 นายอุทัย ดงขุนทด
 นายตรีรัตน์ นิราช
 นายสุริยงค์ อุดมคุณ
 นายสุวัฒน์ วะจิดี
 นายประมวล สุวรรณรัตน์
 นางสาวกัญญาภัทร  สารีผล
 นางสายพิณ สุวรรณรัตน์
 นางยาใจ บุญเรือง
 นางสาวมาริสา จิระดม

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การเพาะพันธุ์หอยชักตีน  (230)   ประกาศจัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา เรื่องประกวดราคาซื้... (223)  วันที่ 29 กรกฏาคม 256ภ4เวลา 10.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแ... (204)  วันที่ 19 สิงหาคม 2564เวลา 11.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแล... (201)  วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย... (200)  วันที่ 1ุ6 มิถุนายน 2564เวลา 09.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย... (181)  วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแ... (177)  วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ... (157)  ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่ายของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง... (152)  แบนเนอร์ ราชินี ร9  (55)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

     164 ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120