งานบริการของหน่วยงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา


งานบริการของหน่วยงาน 

บทบาทและหน้าที่


รายการ

เวลามาตรฐาน
(วันทำการ)

  1.   การให้บริการตรวจวิเคราะห์ BOD เพื่อการเพาะเลี้ยง
        สัตว์น้ำ

6

  2.   การให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติน้ำเพื่อการ
        เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  (pH, Alkalinity, แพลงค์ตอนความเค็ม,
        แอมโมเนีย,ไนไตรท์และปริมาณ)         

1

  3.   การให้บริการตรวจวิเคราห์ดินเพื่อการเพาะเลี้ยง
        สัตว์น้ำ (pH และ Organic matter)*

2

  4.   การตรวจสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก**         

2

  5.   การตรวจสุขภาพสัตว์น้ำทั่วไป(ภายในและภายนอก)

1

  6.   การตรวจเชื้อไวรัส

2

  7.   การตรวจเชื้อแบคทีเรีย

3

  8.   การตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้างในวัตถุดิบ สัตว์น้ำ
        (Oxytetracyclin,Oxolinic acid and Chloramphenical)

5

  9.   การออกหนังสือรับรองยืนยันการนำเข้าสัตว์น้ำ
        สำหรับทำพันธุ์

3

  10. การออกใบกำกับการเคลื่อนย้ายสินค้าสัตว์น้ำ,
        การออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ

1

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูน...  268   นอังคารที่ 5 กรกฏาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจั...  217  วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิ...  209   วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการ...  193  วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์...  182  วันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์ว...  161  วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิ...  156  วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูน...  140  วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์ว...  125  วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์...  122


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

     164 ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120    phangnga_crdc@yahoo.com   ออฟฟิศ065-0487015, หน่วยตรวจสอบ 065-0487028