กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 

กิจกรรมศูนย์


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ตามโครงการเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำจังหวัดพังงา โดยมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกป่าชายเลน ที่บ้านควนถ้ำ ม.3 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีนายทินกร มุสิกวัตร ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี รับมอบพันธุ์สัตว์น้ำจากนายสุภาพ ไพรพนาพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา ได้แก่ พันธุ์เต่าทะเล กุ้งก้ามกราม ปลากะพงขาว หอยตลับ และหอยชักตีน เพื่อมอบให้กับหน่วยงานและประชาชนเพื่อร่วมปล่อยในแหล่งน้ำที่เหมาะสมในจังหวัดพังงา

มอบพันธุ์เต่าตนุเพื่อปล่อยในเทศกาลปล่อยเต่า 1-10 มีนาคม บริเวณหาดท้ายเหมือง

 

 

มอบพันธุ์หอยชักตีนเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำบ้านสามช่อง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

 

รวมภาพกิจกรรมในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

 

 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่ายของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง...  304   วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ...  195   วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยกา...  183  วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ...  171  การเพาะเลี้ยงปลิงทะเล   168  พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา มอบหมายให้นางสาวพัชรี นวลศรีทอง นักวิชากา...  164  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย...  130  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย...  128  การเลี้ยงหอยชักตีนในบ่อดิน   114   วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศ...  112

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

     164 ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120    phangnga_crdc@yahoo.com   ออฟฟิศ065-0487015, หน่วยตรวจสอบ 065-0487028