การประชุมคณะทำงานสืบสานพระราชดำริอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลใกล้สูญพันธุ์คืนถิ่น

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา


การประชุมคณะทำงานสืบสานพระราชดำริอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลใกล้สูญพันธุ์คืนถิ่น 

กิจกรรมศูนย์


       เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2555 นายสุภาพ ไพรพนาพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา ได้มีโอกาสต้อนรับ นายศุภชัย เหลืองแสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นประธานคณะทำงานสืบสานพระราชดำริอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลใกล้สูญพันธุ์คืนถิ่น (Save Sea Save Turtle) เข้าประชุมคณะทำงานฯเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชดำริอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลใกล้สูญพันธุ์คืนถิ่น และได้เยี่ยมชมโรงเพาะฟักและอนุบาลพันธุ์เต่าทะเลของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงาด้วย


 

       ทั้งนี้จังหวัดพังงาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์ให้คืนถิ่น และยกระดับกิจกรรมการปล่อยเต่าทะเลของ จังหวัดพังงา ให้เป็นกิจกรรมระดับประเทศ สร้างทางเลือกให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ต้องการอนุรักษ์เต่าทะเล โดยกิจกรรมนี้จ้ะเริ่มจัดในเดือนเมษายน ปีหน้า ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวได้ทางเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาและเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ...  220    วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยกา...  189  วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ...  176  การเพาะเลี้ยงปลิงทะเล   174  พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา มอบหมายให้นางสาวพัชรี นวลศรีทอง นักวิชากา...  168  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย...  135  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย...  135  การเลี้ยงหอยชักตีนในบ่อดิน   119   วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศ...  115   วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย...  108

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

     164 ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120    phangnga_crdc@yahoo.com   ออฟฟิศ065-0487015, หน่วยตรวจสอบ 065-0487028