การประชุมชี้แจง เรื่อง “ การพัฒนาทักษะองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านกุ้งทะเล เพื่อพิชิต EMS ”

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา


การประชุมชี้แจง เรื่อง “ การพัฒนาทักษะองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านกุ้งทะเล เพื่อพิชิต EMS ” 

กิจกรรมศูนย์


 

การประชุมชี้แจง เรื่อง “ การพัฒนาทักษะองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านกุ้งทะเล เพื่อพิชิต EMS ” จัดขึ้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา วันที่ 23 เมษายน 2558 มีนักวิชาการประมง จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาครร่วมประชุมชี้แจง 


 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะองค์ความรู้ทางด้านกุ้งทะเลให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่ มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง จำนวน  50  ราย

เนื้อหาในการประชุมชี้แจง โดยสรุปมีดังนี้

1.สถานการณ์โรคระบาด และการวิเคราะห์โรคเบื้องต้นในการเลี้ยงกุ้ง

2.การตรวจวินิจฉัยโรค EMS และการเฝ้าระวังโรคกุ้ง

3.การจัดการโรงเพาะฟัก เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคกุ้งทะเล(ขึ้นอยู่กับพื้นที่)

4.การใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) และน้ำหมักสับปะรดในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลโดย นายชัยวุฒิ สุดทองคง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร

5.สมดุลจุลินทรีย์และน้ำเขียวจากปลา เพื่อลดความรุนแรงของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ที่ทำให้เกิด EMS ในกุ้งทะเล นายชัยวุฒิ สุดทองคง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ...  220    วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยกา...  189  วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ...  176  การเพาะเลี้ยงปลิงทะเล   174  พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา มอบหมายให้นางสาวพัชรี นวลศรีทอง นักวิชากา...  168  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย...  135  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย...  135  การเลี้ยงหอยชักตีนในบ่อดิน   119   วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศ...  115   วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย...  108

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

     164 ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120    phangnga_crdc@yahoo.com   ออฟฟิศ065-0487015, หน่วยตรวจสอบ 065-0487028