การประชุมชี้แจง เรื่อง “ การพัฒนาทักษะองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านกุ้งทะเล เพื่อพิชิต EMS ”

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา


การประชุมชี้แจง เรื่อง “ การพัฒนาทักษะองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านกุ้งทะเล เพื่อพิชิต EMS ” 

กิจกรรมศูนย์


การประชุมชี้แจง เรื่อง “ การพัฒนาทักษะองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านกุ้งทะเล เพื่อพิชิต EMS ”

 

การประชุมชี้แจง เรื่อง “ การพัฒนาทักษะองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านกุ้งทะเล เพื่อพิชิต EMS ” จัดขึ้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา วันที่ 23 เมษายน 2558 มีนักวิชาการประมง จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาครร่วมประชุมชี้แจง 


 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะองค์ความรู้ทางด้านกุ้งทะเลให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่ มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง จำนวน  50  ราย

เนื้อหาในการประชุมชี้แจง โดยสรุปมีดังนี้

1.สถานการณ์โรคระบาด และการวิเคราะห์โรคเบื้องต้นในการเลี้ยงกุ้ง

2.การตรวจวินิจฉัยโรค EMS และการเฝ้าระวังโรคกุ้ง

3.การจัดการโรงเพาะฟัก เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคกุ้งทะเล(ขึ้นอยู่กับพื้นที่)

4.การใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) และน้ำหมักสับปะรดในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลโดย นายชัยวุฒิ สุดทองคง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร

5.สมดุลจุลินทรีย์และน้ำเขียวจากปลา เพื่อลดความรุนแรงของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ที่ทำให้เกิด EMS ในกุ้งทะเล นายชัยวุฒิ สุดทองคง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง  ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิ... จำนวนผู้อ่าน 956  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงารับสมัคร 	พนักงานราชการ      ตำแหน่ง :	พนักงานผู้ช่วยประมง เงินเดือน :	10,430 บาท ประเภท :	บริการ จำนวน :	2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :	ได้คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :	รายละเอียดตามเอกสารแนบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :	รายละเอียดตามเอกสารแนบ วิธีการเลือกสรร :	- ความรู้ความสามารถ ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน - ทักษะ ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วิธีการประเมิน : - - สมรรถนะ ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ เกณฑ์การประเมิน :	ได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เปิดรับสมัคร :	วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงารับสมัคร พนักงานราชการ ... จำนวนผู้อ่าน 885 ประกาศผลการสอบพนักราชการ ตำแหน่ง พนักผู้ช่วยประมง ประกาศผลการสอบพนักราชการ ตำแหน่ง พนักผู้ช่วยประมง  จำนวนผู้อ่าน 451 วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงาได้มอบหมายให้ นางกัลยาณี ทีปะปาล นักวิชาการประมงชำนาญการ และคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมี นายพงศ์เพชร มากเกื้อ นายอำเภอท้ายเหมือง เป็นประธานในพิธี วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิ... จำนวนผู้อ่าน 140 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา มอบหมายให้นางสาวพัชรี นวลศรีทอง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ปลาการ์ตูน ปลากะพงขาว และการอนุรักษ์เต่าทะเล แก่คณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ที่ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ จำนวน 54 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อำนวยการศ... จำนวนผู้อ่าน 137 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา มอบหมายให้นางกรรณิกา ปรีดาผล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ปลาการ์ตูน ปลากะพงขาว และการอนุรักษ์เต่าทะเล แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเหมืองประชาราม ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ที่ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ จำนวน 27 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อำนวยการศูนย... จำนวนผู้อ่าน 124 วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา ได้มอบหมายให้ นายธันว์ จิตตนูนท์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  นางกรรณิกา ปรีดาผล และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเกาะคอเขาเพื่อส่งเสริมและและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ณ ท่าเทียบเรือปากเกาะ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีนายสุดจิตร ลิ่มพานิช นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลเกาะคอเขาเป็นประธานในพิธี โดยศูนย์ฯ ได้สนับสนุนพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 700,000 ตัว วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิ... จำนวนผู้อ่าน 117 วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา ได้มอบหมายให้ นายธันว์ จิตตนูนท์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  นางสาวพัชรี นวลศรีทอง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนางกรรณิกา ปรีดาผล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมคณะ ร่วมกับประมงอำเภอตะกั่วป่า จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) โดยร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือพื้นบ้านคลองเตย หมู่ที่ 5 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีปลัดอาวุโสอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธานในพิธี โดยศูนย์ฯ ได้สนับสนุนพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 500,000 ตัว วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจั... จำนวนผู้อ่าน 108 ข่าวประชาสัมพันธ์รับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์รับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จำนวนผู้อ่าน 107 ปล่อยพันธุ์หอยชักตีน ณบ้านท่าดินแดง ปล่อยพันธุ์หอยชักตีน ณบ้านท่าดินแดง  จำนวนผู้อ่าน 101


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

  รายละเอียด 164 ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120  email  phangnga_crdc@yahoo.com  โทรศัพท์ ออฟฟิศ065-0487015, หน่วยตรวจสอบ 065-0487028
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6