การจัดนิทรรศการงานประเพณีอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา


การจัดนิทรรศการงานประเพณีอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล 

กิจกรรมศูนย์


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา
     ได้ร่วมจัดนิทรรศการงานประเพณีอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจังหวัด
  พังงา ระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2553
     โดยมี พณฯท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์เป็นประธานพร้อมด้วย
  นายจุฤทธิ์  ลักษณวิศิษฐ์ และนางกันตวรรณ ตันเสถียร 
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพังงา

 

 


    
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายเยี่ยมสุริยา พาลุสุขและข้าราชการจังหวัดพังงาให้การต้อนรับ ในงานนี้ศูนย์ฯได้มอบพันธู์เต่าทะเลจำนวน 9 ตัวเพื่อปล่อยลงสู่ธรรมชาติและนางกันตวรรณ ตันเสถียรได้เยี่ยมชมร้านนิทรรศการของศูนย์ฯมีนายสุภาพ ไพรพนาพงศ์ ผอ.ศูนย์ฯให้การต้อนรับและนำชมร้านนิทรรศการ

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย...  196   วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย...  195  การเลี้ยงหอยชักตีนในบ่อดิน   192   วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศ...  183   วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย...  166  ข่าวประชาสัมพันธ์ กุ้งขาวสิชล   140  วันที่ 26 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา ร่วมกั...  135  กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2565   135  วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศู...  109  วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเ...  102


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

     164 ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120    phangnga_crdc@yahoo.com   ออฟฟิศ065-0487015, หน่วยตรวจสอบ 065-0487028