ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-09-14  |   ข่าววันที่: 2017-09-14 |  อ่าน: 1,035 ครั้ง
 

ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระรราชดำริ มีพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4  ขนาด 3 - 5 ซม. ราคาตัวละ 30 สตางค์ จำนวน 100,000 ตัว  ณ วันที่  13 กันยายน 2560


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370