ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-09-14  |   ข่าววันที่: 2017-09-14 |  อ่าน: 649 ครั้ง
 

ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระรราชดำริ มีพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4  ขนาด 3 - 5 ซม. ราคาตัวละ 30 สตางค์ จำนวน 100,000 ตัว  ณ วันที่  13 กันยายน 2560


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (1,885)  รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (1,019) ขอขอบพระคุณ ขอรับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา .. (1,013) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (970) มีพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำหน่าย .. (896) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (765) จำหน่ายพันธุ์ปลานิล ( แปลงเพศ ).. (757) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (733) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (727) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (649) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (646) มีลูกพันธุ์ปลานิล จิตรลดา จำหน่าย ตัวละ 30 สตางค์.. (643) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (630) พันธกิจ.. (584) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (583) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (545) การวิเคราะห์ SWOT:.. (534) ทัศนศึกษาเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์การเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (517) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ฝายมีชีวิตวัดท้าวโทะ.. (516) วิสัยทัศน์.. (515)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370