ศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่ปูทะเลบ้านเนินหนองหงส์ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้เข้าเยี่ยมชมบ่อเลี้ยงปูในบ่อดิน

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่ปูทะเลบ้านเนินหนองหงส์ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้เข้าเยี่ยมชมบ่อเลี้ยงปูในบ่อดิน  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-09-14  |   ข่าววันที่: 2020-09-14 |  อ่าน: 822 ครั้ง
 

วันที่ 10 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ต้อนรับ คณะจากประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่ปูทะเลบ้านเนินหนองหงส์ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้เข้าเยี่ยมชมบ่อเลี้ยงปูในบ่อดิน ระบบการจัดการและการดูแล การขุนปูทะเลให้มีไข่ การแยกประเภทชนิดของปูทะเล การดูระยะไข่ปู หลังจากนั้นเข้าเยี่ยมชมการทำผลิตภัณฑ์จากปูทะเลเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อที่ทางประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะได้รูปแบบและวิธีดำเนินงาน นำไปต้นแบบและปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมสำหรับการส่งเสริมแก่เกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อไป

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370