ศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่ปูทะเลบ้านเนินหนองหงส์ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้เข้าเยี่ยมชมบ่อเลี้ยงปูในบ่อดิน

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่ปูทะเลบ้านเนินหนองหงส์ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้เข้าเยี่ยมชมบ่อเลี้ยงปูในบ่อดิน  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-09-14  |   ข่าววันที่: 2020-09-14 |  อ่าน: 316 ครั้ง
 

วันที่ 10 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ต้อนรับ คณะจากประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่ปูทะเลบ้านเนินหนองหงส์ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้เข้าเยี่ยมชมบ่อเลี้ยงปูในบ่อดิน ระบบการจัดการและการดูแล การขุนปูทะเลให้มีไข่ การแยกประเภทชนิดของปูทะเล การดูระยะไข่ปู หลังจากนั้นเข้าเยี่ยมชมการทำผลิตภัณฑ์จากปูทะเลเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อที่ทางประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะได้รูปแบบและวิธีดำเนินงาน นำไปต้นแบบและปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมสำหรับการส่งเสริมแก่เกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (2,143)  ขอขอบพระคุณ ขอรับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา .. (1,697) มีลูกพันธุ์ปลานิล จิตรลดา จำหน่าย ตัวละ 30 สตางค์.. (1,483) มีพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำหน่าย .. (1,383) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (1,102) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (1,077) จำหน่ายพันธุ์ปลานิล ( แปลงเพศ ).. (1,016) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นี้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วน.. (856) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (850) อนุบาลพ่อแม่พันธุ์ปลาสลิดปลากระดี่.. (822) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (817) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (808) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (800) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (746) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (742) พันธกิจ.. (654) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (653) การวิเคราะห์ SWOT:.. (638) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (611) ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด.. (601)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370