จัดอบรมสาธิตการแปรรูปวัตถุดิบแผนพัฒนาธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งให้กับเกษตรกรในพื้นที่

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จัดอบรมสาธิตการแปรรูปวัตถุดิบแผนพัฒนาธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งให้กับเกษตรกรในพื้นที่ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-08-04  |   ข่าววันที่: 2020-08-04 |  อ่าน: 119 ครั้ง
 

ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดทำแผนพัฒนาธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ โดยให้เกษตกร สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค้า และเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลผลิต โดยมีการจัดอบรมแผนพัฒนาธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งให้กับเกษตรในพื้นที่ กลุ่มแปลงใหญ่ปูทะเล ในวันที่ 4 -5 สิงหาคม 2563 จัดอบรมการทำปูทะเลไข่ดอง และหอยจ้อ โดยมีวิทยากรมาสาธิตการแปรรุปวัตถุดิบจากกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวืน้ำ กรมประมง ร ที่ทำการกลุ่มผลิตปูทะเลชุมชนพอเพียงบ้านเนินหนองหงส์ ม. 4 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (1,963)  ขอขอบพระคุณ ขอรับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา .. (1,315) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (1,046) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (1,005) มีพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำหน่าย .. (1,005) มีลูกพันธุ์ปลานิล จิตรลดา จำหน่าย ตัวละ 30 สตางค์.. (887) จำหน่ายพันธุ์ปลานิล ( แปลงเพศ ).. (830) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (791) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (759) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (755) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (689) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (669) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (658) พันธกิจ.. (607) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (606) การวิเคราะห์ SWOT:.. (571) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (567) ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด.. (538) ทัศนศึกษาเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์การเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (537) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ฝายมีชีวิตวัดท้าวโทะ.. (534)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370