ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-20  |   ข่าววันที่: 2017-06-20 |  อ่าน: 755 ครั้ง
 

เมื่อวันที่  19  มิถุนายน  2560 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอ ชะอวด ได้ร่วมกันปล่อย พันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 6 แสนตัว ลงสู่แหล่งน้ำ หนองเตย   ต.ควนหนองหงส์  อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370