ขอขอบพระคุณ ขอรับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ขอขอบพระคุณ ขอรับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา  

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-03-22  |   ข่าววันที่: 2019-03-22 |  อ่าน: 36 ครั้ง
 

ทางศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ฯ ได้ทำการอนุเคราะห์พันธุ์ปลา เพื่ิอมอบให้ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ได้นำไปประกอบอาชีพเมื่อ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมานั้น ทางสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่ ได้ส่งหนังสือมาขอขอบพระคุณ และหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์อีกในโอกาสต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (1,511)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (771) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (609) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (578) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (568) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (512) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (482) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (474) พันธกิจ.. (468) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (411) วิสัยทัศน์.. (404) ทัศนศึกษาเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์การเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (404) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (393) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ฝายมีชีวิตวัดท้าวโทะ.. (387) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (377) ปล่อยพันธุ์กุ้ง ประจำปี 2560 "โครงการ รักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง".. (375) ปล่อยกุ้งก้ามกราม คลองชะเมา.. (371) ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด.. (358) พิธีถวายความอาลัยและบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ( 100 วัน ) .. (357) การวิเคราะห์ SWOT:.. (356)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370