ขอขอบพระคุณ ขอรับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ขอขอบพระคุณ ขอรับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-03-22  |   ข่าววันที่: 2019-03-22 |  อ่าน: 2,191 ครั้ง
 

ทางศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ฯ ได้ทำการอนุเคราะห์พันธุ์ปลา เพื่ิอมอบให้ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ได้นำไปประกอบอาชีพเมื่อ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมานั้น ทางสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่ ได้ส่งหนังสือมาขอขอบพระคุณ และหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์อีกในโอกาสต่อไป

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370