กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์ปูทะเล สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์ปูทะเล สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-01-23  |   ข่าววันที่: 2019-01-22 |  อ่าน: 203 ครั้ง
 

ศููนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับองกรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชุนในพื้นที่ ได้ดำเนินกิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์ปูทะเล ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน ๑๑,๖๙๐ ตัว เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ในพื้นที่ป่าชายเลนของแม่น้ำปากพนัง ของ หมู่ ๔ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก และหมู่ ๔ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยาปูทะเลให้เป็นพ่อแม่พันธุ์และสร้างอาชีพ ให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการทำการประมง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (2,015)  ขอขอบพระคุณ ขอรับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา .. (1,485) มีพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำหน่าย .. (1,120) มีลูกพันธุ์ปลานิล จิตรลดา จำหน่าย ตัวละ 30 สตางค์.. (1,097) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (1,062) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (1,028) จำหน่ายพันธุ์ปลานิล ( แปลงเพศ ).. (900) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (814) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (774) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (771) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (736) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (689) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (679) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นี้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วน.. (662) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (622) พันธกิจ.. (619) อนุบาลพ่อแม่พันธุ์ปลาสลิดปลากระดี่.. (607) การวิเคราะห์ SWOT:.. (597) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (583) ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด.. (562)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370