กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์ปูทะเล สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์ปูทะเล สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-01-23  |   ข่าววันที่: 2019-01-22 |  อ่าน: 115 ครั้ง
 

ศููนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับองกรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชุนในพื้นที่ ได้ดำเนินกิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์ปูทะเล ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน ๑๑,๖๙๐ ตัว เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ในพื้นที่ป่าชายเลนของแม่น้ำปากพนัง ของ หมู่ ๔ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก และหมู่ ๔ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยาปูทะเลให้เป็นพ่อแม่พันธุ์และสร้างอาชีพ ให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการทำการประมง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (1,508)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (766) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (608) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (574) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (566) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (508) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (480) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (473) พันธกิจ.. (465) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (405) วิสัยทัศน์.. (404) ทัศนศึกษาเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์การเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (402) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (391) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ฝายมีชีวิตวัดท้าวโทะ.. (383) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (375) ปล่อยพันธุ์กุ้ง ประจำปี 2560 "โครงการ รักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง".. (373) ปล่อยกุ้งก้ามกราม คลองชะเมา.. (371) พิธีถวายความอาลัยและบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ( 100 วัน ) .. (355) ค่านิยม.. (354) การวิเคราะห์ SWOT:.. (354)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370