กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์ปูทะเล สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์ปูทะเล สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-01-23  |   ข่าววันที่: 2019-01-22 |  อ่าน: 171 ครั้ง
 

ศููนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับองกรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชุนในพื้นที่ ได้ดำเนินกิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์ปูทะเล ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน ๑๑,๖๙๐ ตัว เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ในพื้นที่ป่าชายเลนของแม่น้ำปากพนัง ของ หมู่ ๔ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก และหมู่ ๔ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยาปูทะเลให้เป็นพ่อแม่พันธุ์และสร้างอาชีพ ให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการทำการประมง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (1,794)  รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (985) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (907) มีพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำหน่าย .. (732) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (722) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (688) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (674) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (609) จำหน่ายพันธุ์ปลานิล ( แปลงเพศ ).. (607) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (592) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (582) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (547) พันธกิจ.. (544) การวิเคราะห์ SWOT:.. (493) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (493) ทัศนศึกษาเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์การเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (478) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ฝายมีชีวิตวัดท้าวโทะ.. (477) วิสัยทัศน์.. (471) ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด.. (460) ปล่อยกุ้งก้ามกราม คลองชะเมา.. (443)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370