ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-09-14  |   ข่าววันที่: 2018-09-14 |  อ่าน: 55 ครั้ง
 

ตามที่ศูนย์ฯ ได้มีคำสั่งที่ 472/2561 เรื่องแต่งตั้งคระกรรมการกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดดั้งต่อไปนี้ 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (1,612)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (802) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (640) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (617) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (603) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (546) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (504) พันธกิจ.. (493) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (488) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (447) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (433) วิสัยทัศน์.. (425) ทัศนศึกษาเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์การเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (420) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ฝายมีชีวิตวัดท้าวโทะ.. (407) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (395) ปล่อยพันธุ์กุ้ง ประจำปี 2560 "โครงการ รักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง".. (392) ปล่อยกุ้งก้ามกราม คลองชะเมา.. (391) การวิเคราะห์ SWOT:.. (391) ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด.. (388) พิธีถวายความอาลัยและบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ( 100 วัน ) .. (376)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370