ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-09-14  |   ข่าววันที่: 2018-09-14 |  อ่าน: 79 ครั้ง
 

ตามที่ศูนย์ฯ ได้มีคำสั่งที่ 472/2561 เรื่องแต่งตั้งคระกรรมการกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดดั้งต่อไปนี้ 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (1,777)  รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (926) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (888) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (716) มีพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำหน่าย .. (708) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (684) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (664) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (601) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (579) จำหน่ายพันธุ์ปลานิล ( แปลงเพศ ).. (579) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (567) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (537) พันธกิจ.. (537) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (483) การวิเคราะห์ SWOT:.. (482) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ฝายมีชีวิตวัดท้าวโทะ.. (471) ทัศนศึกษาเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์การเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (467) วิสัยทัศน์.. (464) ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด.. (454) ปล่อยกุ้งก้ามกราม คลองชะเมา.. (436)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370