กรมประมง เปิดอบรมหลักสูตร "มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงนอกน่านน้ำ"

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กรมประมง เปิดอบรมหลักสูตร "มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงนอกน่านน้ำ"  

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-08-17  |   ข่าววันที่: 2018-08-17 |  อ่าน: 94 ครั้ง
 

กรมประมง เปิดอบรม หลักสูตร “มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงนอกน่านน้ำ” ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง กรุงเทพ

โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เจ้าของเรือที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตทำการประมงนอกน่านน้ำไทย หรือ ผู้ควบคุมเรือประมง ที่จะออกไปทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการด้านสุขอนามัยในเรือประมงอย่างถูกต้องและสามารถนำความรู้มาปรับปรุงเรือประมงนอกน่านน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

            ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ หรือ ผู้ควบคุมเรือประมงรายใดที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ได้ที่    กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ  หมายเลขโทรศัพท์ 08 9278 3311 (นายเอกรัฐ วงษ์เขียว)  และ 08 6363 1121 (นายประสิทธิ์  ลือศรีถาวรสิน) หรือ ทาง E-mail :oversea2560@gmail.com  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 (ในวันเวลาราชการ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (1,508)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (770) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (609) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (575) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (567) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (510) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (480) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (473) พันธกิจ.. (467) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (407) วิสัยทัศน์.. (404) ทัศนศึกษาเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์การเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (403) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (393) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ฝายมีชีวิตวัดท้าวโทะ.. (384) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (375) ปล่อยพันธุ์กุ้ง ประจำปี 2560 "โครงการ รักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง".. (374) ปล่อยกุ้งก้ามกราม คลองชะเมา.. (371) พิธีถวายความอาลัยและบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ( 100 วัน ) .. (356) ค่านิยม.. (355) การวิเคราะห์ SWOT:.. (354)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370