พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ร่วมปล่อยปลาและปลูกต้นไม้

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ร่วมปล่อยปลาและปลูกต้นไม้  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-20  |   ข่าววันที่: 2018-03-20 |  อ่าน: 204 ครั้ง
 

             วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯได้ร่วมต้อนรับ  พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและชี้แจงบรรยายสรุป ทั้งนี้องคมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ และเยี่ยมชมเกษตรกรศูนย์เรียนรู้และกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างของโครงการฯ จากนั้นเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ พร้อมพบปะราษฎรและ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่รับประโยชน์ พร้อมร่วมปล่อยปลา และปลูกต้นไม้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (1,794)  รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (979) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (907) มีพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำหน่าย .. (730) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (722) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (688) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (674) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (609) จำหน่ายพันธุ์ปลานิล ( แปลงเพศ ).. (606) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (591) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (582) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (547) พันธกิจ.. (544) การวิเคราะห์ SWOT:.. (493) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (493) ทัศนศึกษาเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์การเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (478) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ฝายมีชีวิตวัดท้าวโทะ.. (477) วิสัยทัศน์.. (471) ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด.. (460) ปล่อยกุ้งก้ามกราม คลองชะเมา.. (443)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370