พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ร่วมปล่อยปลาและปลูกต้นไม้

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ร่วมปล่อยปลาและปลูกต้นไม้  

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-03-20  |   ข่าววันที่: 2018-03-20 |  อ่าน: 162 ครั้ง
 

             วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯได้ร่วมต้อนรับ  พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและชี้แจงบรรยายสรุป ทั้งนี้องคมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ และเยี่ยมชมเกษตรกรศูนย์เรียนรู้และกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างของโครงการฯ จากนั้นเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ พร้อมพบปะราษฎรและ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่รับประโยชน์ พร้อมร่วมปล่อยปลา และปลูกต้นไม้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (1,544)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (780) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (620) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (586) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (578) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (522) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (487) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (478) พันธกิจ.. (474) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (417) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (416) ทัศนศึกษาเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์การเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (409) วิสัยทัศน์.. (409) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ฝายมีชีวิตวัดท้าวโทะ.. (395) ปล่อยกุ้งก้ามกราม คลองชะเมา.. (380) ปล่อยพันธุ์กุ้ง ประจำปี 2560 "โครงการ รักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง".. (380) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (380) ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด.. (368) การวิเคราะห์ SWOT:.. (366) พิธีถวายความอาลัยและบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ( 100 วัน ) .. (364)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370