ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการทำใบจับกุ้งทางโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ แบบ APD เรียน เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการทำใบจับกุ้งทางโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ แบบ APD เรียน เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการทำใบจับกุ้งทางโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ แบบ APD เรียน เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน..คลิก

???? ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการทำใบจับกุ้งทางโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ แบบ APD

เรียน เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ตามประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำฯ ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มีนาคม 2565 แต่เนื่องจากระบบ APD มีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบฯ กอปรกับในปัจจุบัน มีเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ขอแก้ไขข้อมูลในหนังสือกำกับฯ เป็นจำนวนมาก เช่น วันที่ซื้อขาย ขนาด/อายุกุ้งทะเล จำนวนผลผลิต อันเนื่องมาจากข้อจำกัดของระบบฯ และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้ใช้งาน ซึ่งอาจทำให้

ผู้ยื่นคำขอแก้ไขหนังสือกับฯ มีความผิดตามมาตรา 156 ฐานฝ่าฝืนไม่จัดทำหนังสือกำกับฯ เมื่อมีการซื้อขายและส่งมอบกุ้งทะเล หรือกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จลงในหนังสือกำกับฯ ซึ่งมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 1,000,000 บาท

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่จะเกิดแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการฯ กรมประมงจึงออกประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำฯ ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ขยายระยะเวลาการทดลองใช้งานระบบ APD ออกไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

2. การบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา 91 ที่กำหนดให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ต้องจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำเมื่อมีการซื้อขาย/ส่งมอบกุ้งทะเลให้แก่บุคคลอื่น จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

??จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณค่ะ

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • วันที่ 2 เมษายน 2566 คล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2566 คล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ... จำนวนผู้อ่าน 277  พิธีปล่อยพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว พิธีปล่อยพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า... จำนวนผู้อ่าน 115 จองลูกพันธุ์กุ้งขาวสิชล 1 จองลูกพันธุ์กุ้งขาวสิชล 1  จำนวนผู้อ่าน 114 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมวันดินโลก ปี 2565 “Soil,where food begings : อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน”  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมวันดินโลก ปี 2565 “Soil,where food begin... จำนวนผู้อ่าน 111 ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการทำใบจับกุ้งทางโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ แบบ APD เรียน เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการทำใบจับกุ้งทางโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ แบบ APD เรียน เ... จำนวนผู้อ่าน 110 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมวันดินโลก ปี 2565 “Soil,where food begings : อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน”  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมวันดินโลก ปี 2565 “Soil,where food begin... จำนวนผู้อ่าน 95 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเปิดศูนย์เครือข่ายอนุรักษ์ฯ พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเปิดศูนย์เครือข่ายอนุรักษ์ฯ  จำนวนผู้อ่าน 72 สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน  สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรก... จำนวนผู้อ่าน 66 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน  จำนวนผู้อ่าน 63 ? ประชาสัมพันธ์ กรมประมง ? วิสัยทัศน์ กรมประมง (พ.ศ.2566-2570) ? ประชาสัมพันธ์ กรมประมง ? วิสัยทัศน์ กรมประมง (พ.ศ.2566-2570)  จำนวนผู้อ่าน 62


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  รายละเอียด 34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370  email  pakpanang@gmail.com  โทรศัพท์ 075-416180-1  FAX 075-416180-1  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6