วันพระราชทานธงชาติไทย

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


วันพระราชทานธงชาติไทย ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดพิธีเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาและร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 
วันนี้ (28 ก.ย.65) ณ บริเวณหน้าสำนักงานฯ  นายอาคม สิงหบุญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่    ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และร่วมร้องเพลงชาติไทย วันพระราชทานธงชาติไทยเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460 โดยประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย   สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 วันพระราชทานธงชาติไทยเริ่มขึ้น   ครั้งแรกในวันที่ 28 กันยายน 2460 โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใน พ.ศ. 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้                  วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดพิธีเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาและร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 
วันนี้ (28 ก.ย.65) ณ บริเวณหน้าสำนักงานฯ  นายอาคม สิงหบุญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่    ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และร่วมร้องเพลงชาติไทย วันพระราชทานธงชาติไทยเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460 โดยประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย   สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 วันพระราชทานธงชาติไทยเริ่มขึ้น   ครั้งแรกในวันที่ 28 กันยายน 2460 โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใน พ.ศ. 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้                  วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันพระราชทานธงชาติไทย   91   เอกสารผลงานวิชาการ ฉบัยที่ 9/2565 ผลของอาหาร 3 ชนิด ต่อการพัฒนารังไข่แม่พันธุ์ป...  90  พิธีปล่อยพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า...  84  ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการทำใบจับกุ้งทางโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ แบบ APD เรียน เ...  84  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมวันดินโลก ปี 2565 “Soil,where food begin...  64  เอกสารผลงานวิชาการ ฉบับที่ 9/2565 ผลของอาหาร 3 ชนิด ต่อการพัฒนารังไข่แม่พันธุ์ป...  64  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ APD    63  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมวันดินโลก ปี 2565 “Soil,where food begin...  60  ลอยกระทงปีนี้...กรมประมงชวนเลือกใช้วัสดุย่อยสลายง่าย เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำอ...  55  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเปิดศูนย์เครือข่ายอนุรักษ์ฯ   50


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370    pakpanang@gmail.com   075-416180-1   075-416180-1   แฟนเพจ