ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 นายอาคม สิงหบุญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มอบหมายให้ นางสาววันทนี ส่งทวน นักวิชการประมงชำนาญการ นางกมลศิริ รักกมล เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ บริเวณชายหาด หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจากนายไตรรัตน์ ชัยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งกุลาดำ โดยศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งกุลาดำจำนวน 300,000ตัว ในพิธีดังกล่าว

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันพระราชทานธงชาติไทย   91   เอกสารผลงานวิชาการ ฉบัยที่ 9/2565 ผลของอาหาร 3 ชนิด ต่อการพัฒนารังไข่แม่พันธุ์ป...  91  พิธีปล่อยพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า...  84  ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการทำใบจับกุ้งทางโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ แบบ APD เรียน เ...  84  เอกสารผลงานวิชาการ ฉบับที่ 9/2565 ผลของอาหาร 3 ชนิด ต่อการพัฒนารังไข่แม่พันธุ์ป...  65  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมวันดินโลก ปี 2565 “Soil,where food begin...  64  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ APD    63  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมวันดินโลก ปี 2565 “Soil,where food begin...  60  ลอยกระทงปีนี้...กรมประมงชวนเลือกใช้วัสดุย่อยสลายง่าย เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำอ...  55  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเปิดศูนย์เครือข่ายอนุรักษ์ฯ   50


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370    pakpanang@gmail.com   075-416180-1   075-416180-1   แฟนเพจ