ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ลงสู่แหลงน้ำธรรมชาติ

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ลงสู่แหลงน้ำธรรมชาติ  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-02-14  |   ข่าววันที่: 2018-02-14 |  อ่าน: 263 ครั้ง
 

14 กุมภาพันธ์ 2561 #ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำแก่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก เพื่อปล่อยแหล่งน้ำในกิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ชุมชนปากพนังฝั่งตะวันตก ต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (1,788)  รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (955) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (897) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (717) มีพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำหน่าย .. (714) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (685) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (667) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (602) จำหน่ายพันธุ์ปลานิล ( แปลงเพศ ).. (591) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (581) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (575) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (542) พันธกิจ.. (539) การวิเคราะห์ SWOT:.. (490) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (487) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ฝายมีชีวิตวัดท้าวโทะ.. (473) ทัศนศึกษาเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์การเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (472) วิสัยทัศน์.. (467) ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด.. (456) ปล่อยกุ้งก้ามกราม คลองชะเมา.. (438)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370