5 ส พัฒนาศูนย์พัฒนาประมงปากพนังฯ

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


5 ส พัฒนาศูนย์พัฒนาประมงปากพนังฯ ??????5 ส พัฒนาศูนย์ประมง ??

วันนี้ (27พฤษภาคม 65) นายอาคม สิงหบุญ ผอ.ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ และบุคคลากรได้จัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day เพื่อความเป็นระเบียบและสวยงามของศูนย์ โดยทำการตัดและตกแต่งกิ่งไม้ รวมถึงทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ สำนักงาน โรงเพาะฟัก และบ้านพักเป็นต้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370    pakpanang@gmail.com   075-416180-1   075-416180-1   แฟนเพจ