หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และคณะผอ.กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และคณะผอ.กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยนางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องจากพระราชดำริ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยมีนายอาคม สิงหบุญ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และข้าราชการร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายและสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370    pakpanang@gmail.com   075-416180-1   075-416180-1   แฟนเพจ