กิจกรรมปล่อย พันธุ์ปูทะเล " คืนปูสู่่ธรรมชาติ "

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมปล่อย พันธุ์ปูทะเล " คืนปูสู่่ธรรมชาติ " 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-04-23  |   ข่าววันที่: 2021-04-23 |  อ่าน: 79 ครั้ง
 

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูทะเล ณ วัดธรรมคุณาราม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูทะเล “คืนปูสู่ธรรมชาติ” ภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่ง โดยมี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง และนายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบพันธุ์ปูทะเล จำนวน 250,000 ตัว ให้แก่ผู้นำชุมชน จำนวน 11 ชุมชน เพื่อนำไปปล่อยลงสู่ทะเลบางขุนเทียน หนุนเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวประมงในพื้นที่

พื้นที่เขตบางขุนเทียน เป็นพื้นที่เดียวของกรุงเทพมหานครที่มีชายฝั่งทะเลที่มีความยาวถึง 5 กิโลเมตร การปล่อยพันธุ์ปูทะเลในขนาดที่มีความเหมาะสมจะทำให้ปูที่ปล่อยมีอัตรารอดตายสูง อีกทั้งบริเวณจุดที่ทำการปล่อยยังจัดเป็นแหล่งวางไข่ที่มีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน ซึ่งจะส่งผลให้ลูกปูสามารถเจริญเติบโตต่อไปจนเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ เป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้เกิดความผูกพัน หวงแหน และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรปูทะเลที่ตนได้นำไปปล่อยไว้เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวกรมประมงได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (2,361)  มีลูกพันธุ์ปลานิล จิตรลดา จำหน่าย ตัวละ 30 สตางค์.. (2,124) ขอขอบพระคุณ ขอรับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา .. (2,023) มีพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำหน่าย .. (1,740) จำหน่ายพันธุ์ปลานิล ( แปลงเพศ ).. (1,229) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (1,188) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (1,166) อนุบาลพ่อแม่พันธุ์ปลาสลิดปลากระดี่.. (1,108) มีพันธุ์ปลานิล จิตรลดา จำหน่าย .. (1,092) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นี้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วน.. (1,062) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (952) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (915) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (896) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (867) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (866) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (822) การวิเคราะห์ SWOT:.. (738) พันธกิจ.. (720) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (701) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (700)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370