ผอ.ศบป.8 ได้ร่วมปล่อยปูไข่นอกกระดอง และลูกปูวัยอนุบาล ...สู่ธรรมชาติ

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)


ผอ.ศบป.8 ได้ร่วมปล่อยปูไข่นอกกระดอง และลูกปูวัยอนุบาล ...สู่ธรรมชาติ 

ACTIVITY NEWS


ผอ.ศบป.8 ได้ร่วมปล่อยปูไข่นอกกระดอง และลูกปูวัยอนุบาล ...สู่ธรรมชาติ..คลิก

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.65 เวลา 17.00 น.นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 8 (สงขลา) และผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงปัตตานี ได้ร่วมปล่อยปูไข่นอกกระดอง และลูกปูวัยอนุบาล สู่ธรรมชาติ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปูจากแพปู โชคอุดมรัชฎ์ ประกอบด้วยแม่พันธุ์ปูไข่นอกกระดอง จำนวน 40 ตัว และลูกปูวัยอนุบาลจำนวน 10 ล้านตัว ร่วมปล่อยที่บริเวณทะเลชายฝั่งหัวแหลมตาชีจังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในจังหวัดปัตตานีให้เพิ่มขึ้นและยั่งยืนตลอดไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด   จำนวนผู้อ่าน 337  ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เรื่อง การเปิดใช้งานระบบให้บริการออกใบอนุญาตและควบคุมวัตถุอันตรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมประมง (เพิ่มเติม) ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เรื่อง การเปิดใช้งานระ... จำนวนผู้อ่าน 262 การขายทดอตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของด่านตรวจประมงปัตตานี การขายทดอตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของด่านตรวจประมงปัตตานี  จำนวนผู้อ่าน 118 จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 1-16 มกราคม 2566  จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 1-16 มกราคม 2566   จำนวนผู้อ่าน 117 การตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขายปัจจัยการผลิตที่ถูกกฏหมาย การตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขายปัจจัยการผลิตที่ถูกกฏหมา... จำนวนผู้อ่าน 115 จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2565 งวดวันที่1-16 ธันวาคม 2565 จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2565 งวดวันที่1-16 ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 95 การตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 การตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง ประจำเดือน ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 87 ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการปฎิบัติงานรอบ วันที่ 16-31 ธันวาคม  2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการปฎิบัติงานรอบ วันที่ 16-31 ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 86 จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 16 - 31 มกราคม 2566 จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 16 - 31 มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 74 จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 1 - 16 มีนาคม 2566  จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 1 - 16 มีนาคม 2566   จำนวนผู้อ่าน 73


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

    รายละเอียด เลขที่ 10 หมู่ 8 ถนนติณสูลานนท์  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100  email  ffid.songkhla@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 074-321945-6  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6