ACTIVITY NEWS ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,530)  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (1,356) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ได้จัดประชุมการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ เขต 3 (สงขลา) กับผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของ และตัวแทนส.. (1,182) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (1,065) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือ JONATHAN ACE ซึ่งเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (1,033) ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงาน.. (1,022) ภารกิจหน่วยงาน.. (1,015) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (1,008) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (999) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) จัดประชุมปิดงบประมาณประจำปี 2560.. (944) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือ TAI FU NO.1 ซึ่งเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ .. (924) หน่วยงานภายใน.. (922) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือ KATAH ซึ่งเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ .. (911) นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา).. (900) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (886) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือ OSTROV BERINGA ซึ่งเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (865) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือ TAI XING ซึ่งเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (853) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ได้จัดประชุมการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ เขต 3 (สงขลา) กับผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของ และตัวแทนส.. (851) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (836) ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (ข้อเขียน).. (823)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

     สำนักงานศูนย์ฯ 10 หมู่ 8 ถ.ติณสูลานนท์  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100 จุดตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า (ท่าเรือน้ำลึกสงขลา) เลขที่ 25/5 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280