การตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมงรอบปีการประมง 2565-2566

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)


การตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมงรอบปีการประมง 2565-2566 ภารกิจในห้วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 สงขลา พร้อมบริการประชาชน (ชาวประมง) อย่างเต็มที่ เพื่อตรวจเครื่องมือประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และต้องขอขอบคุณชาวประมงทุกท่านที่ตื่นตัวและให้ความสำคัญในเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องสำคัญของประเทศ และเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือ และคนในการช่วยเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 24 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ศูนย...  182   ผลการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565   160  ผลการปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาฝึกงานเพื่อพร้อมเป็นบุคลากรที่สำคัญต่อไป   158  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 25 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์   144  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 24 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา    143  รายงานการแจ้งเข้าออกเรือประมงประจำวันที่ 18.2.65   134  สรุปยอดการตรวจเครื่องมือประมงพาณิชย์ ปีการประมง 2565-2566   134  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 25 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา    132  รายงานการแจ้งเข้าออก ศบป. สงขลา   131  วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ศูน...  129


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

     เลขที่ 10 หมู่ 8 ถนนติณสูลานนท์  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100    sk_fishtrade@hotmail.com   074-321945-6   แฟนเพจ