การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินในน่านน้ำไทยด้วยระบบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)


การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินในน่านน้ำไทยด้วยระบบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวศรีวิตา ไชยบัญดิษฐ์ ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวมณีวรรณ์ วงศ์นอก ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินในน่านน้ำไทยด้วยระบบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่เดินเรือ แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ และระบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินเรือ โดยการนำระบบเสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อการเดินเรือมาช่วยในการเดินเรือ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 24 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ศูนย...  184   ผลการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565   161  ผลการปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาฝึกงานเพื่อพร้อมเป็นบุคลากรที่สำคัญต่อไป   158  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 24 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา    149  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 25 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์   148  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 25 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา    135  สรุปยอดการตรวจเครื่องมือประมงพาณิชย์ ปีการประมง 2565-2566   135  รายงานการแจ้งเข้าออก ศบป. สงขลา   133  วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ศูน...  130  ผลการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565   126


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

     เลขที่ 10 หมู่ 8 ถนนติณสูลานนท์  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100    sk_fishtrade@hotmail.com   074-321945-6   แฟนเพจ