สำนักงานประมงอำเภอบ้านเหลื่อมร่วมกิจกรรม Kick Off "โคก หนอง นา โมเดล"

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานประมงอำเภอบ้านเหลื่อมร่วมกิจกรรม Kick Off "โคก หนอง นา โมเดล"  

ข่าวกิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอ

 เผยเเพร่: 2020-05-26  |   ข่าววันที่: 2020-05-20 |  อ่าน: 159 ครั้ง
 

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 สำนักงานประมงอำเภอบ้านเหลื่อม ร่วมกิจกรรม Kick Off "โคก หนอง นา โมเดล"  ณ บ้านหนองขามนาดี หมู่ 5 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โดยมีนายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอแก้งสนามนาง เป็นประธานเปิดงาน และขอขอบคุณนายไสว เทศชัยภูมิ เจ้าของศพก.เครือข่ายด้านการประมง ของอ.แก้งสนามนาง ได้มอบพันธุ์ปลานิล จำนวน 1,600 ตัว ให้แก่เกษตรกรต้นแบบกิจกรรมดังกล่าว


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด 8/01/61.. (834)  ประมงอำเภอบัวใหญ่ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกบ และการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว.. (700) ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล.. (666) ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอแก้งสนามนาง.. (658) มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ อำเภอบัวลาย อำเภอเทพารักษ์.. (624) อบรมเกษตรกร โครงการ Smart ONIE เพื่อ Smart Farmer.. (622) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_16112560.. (605) กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาหมอบ้านถนนหักใหญ่.. (602) ภาระกิจประมงอำเภอบัวใหญ่_21 พ.ย.60.. (587) ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล.. (570) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_21/12/60.. (562) สำรวจเก็บข้อมูลผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชังในอ่างเก็บน้ำลำแชะและอ่างเก็บน้ำมูลบน อำเภอครบุรี อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อ.เสิงสาง.. (553) ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (546) ภาระกิจประมงอำเภอชุมพวง_25/12/60.. (532) ฐานข้อมูลด้านประมง.. (529) โครงการอำเภอยิ้มวันนี้.. (526) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดป่าหนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่.. (512) โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอปากช่อง.. (493) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอบัวลาย.. (489) ภาระกิจสนง.ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม_ร่วมเปิดงานตลาดประชารัฐ.. (484)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000