มอบปัจจัยการผลิตโครงการ ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง อำเภอเมืองยาง

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

มอบปัจจัยการผลิตโครงการ ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง อำเภอเมืองยาง 

ข่าวกิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอ

 เผยเเพร่: 2018-05-04  |   ข่าววันที่: 2018-05-03 |  อ่าน: 182 ครั้ง
 

วันที่ 3 พ.ค. 2561 นายมานพ เห็นดีน ประมงอำเภอชุมพวง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมาได้นำพันธ์ุปลาตะเพียน จำนวน 165,000 ตัว มอบให้เกษตรกรโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปื 2561 จำนวน 110 คน ณ หอประชุมอำเภอเมืองยาง เกษตรกรทุกคนมีความพอใจและขอขอบคุณเกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอเมืองยาง พร้อมฝ่ายปกครองอำเภอเมืองยางที่ช่วยขับเคลื่อนให้งานผ่านไปด้วยดี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด 8/01/61.. (860)  ประมงอำเภอบัวใหญ่ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกบ และการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว.. (716) ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล.. (683) ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอแก้งสนามนาง.. (676) มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ อำเภอบัวลาย อำเภอเทพารักษ์.. (643) อบรมเกษตรกร โครงการ Smart ONIE เพื่อ Smart Farmer.. (636) กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาหมอบ้านถนนหักใหญ่.. (632) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_16112560.. (622) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_21/12/60.. (615) ภาระกิจประมงอำเภอบัวใหญ่_21 พ.ย.60.. (603) ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล.. (583) สำรวจเก็บข้อมูลผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชังในอ่างเก็บน้ำลำแชะและอ่างเก็บน้ำมูลบน อำเภอครบุรี อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อ.เสิงสาง.. (569) ฐานข้อมูลด้านประมง.. (562) ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (555) ภาระกิจประมงอำเภอชุมพวง_25/12/60.. (549) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดป่าหนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่.. (548) โครงการอำเภอยิ้มวันนี้.. (538) โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอปากช่อง.. (509) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอบัวลาย.. (504) ภาระกิจสนง.ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม_ร่วมเปิดงานตลาดประชารัฐ.. (495)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000