มอบปัจจัยการผลิตโครงการ ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง อำเภอเมืองยาง

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา


มอบปัจจัยการผลิตโครงการ ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง อำเภอเมืองยาง 

ข่าวกิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอ


วันที่ 3 พ.ค. 2561 นายมานพ เห็นดีน ประมงอำเภอชุมพวง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมาได้นำพันธ์ุปลาตะเพียน จำนวน 165,000 ตัว มอบให้เกษตรกรโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปื 2561 จำนวน 110 คน ณ หอประชุมอำเภอเมืองยาง เกษตรกรทุกคนมีความพอใจและขอขอบคุณเกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอเมืองยาง พร้อมฝ่ายปกครองอำเภอเมืองยางที่ช่วยขับเคลื่อนให้งานผ่านไปด้วยดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประม...  285   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ครั้งที่ 2/2565 อำเภอบัวลาย   162  Traffy Fondue   82  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า...  79  ประมงอำเภอคงร่วมตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้...  43  ประมงอำเภอคงคัดเลือกเกษตรกรและรับคำขอรับการรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเ...  20  NO GIFT POLICY   20  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านประมงระดับจังหวัดนครราชสี...  11  ประมงอำเภอคงร่วมประชุมกำหนดราคากลางปัจจัยด้านการเกษตร โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐก...  11  5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ...  11


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000    nakhonratchasima_official@fisheries.go.th   0 4424 4373,0 4425 2670   0 4424 4373   แฟนเพจ