ประมงอำเภอโนนสูง ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์เรื่องปรับปรุงทะเบียนแจ้งเลี้ยงรายปี

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา


ประมงอำเภอโนนสูง ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์เรื่องปรับปรุงทะเบียนแจ้งเลี้ยงรายปี วันพุธที่2กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายวุฒิชัย ทองล้ำประมงอำเภอโนนสูง ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์เรื่องปรับปรุงทะเบียนแจ้งเลี้ยงรายปี การสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงน้ำในพื้นที่ดินเค็มของจังหวัดนครราชสีมาและเตือนภัยเฝ้าระวังภัยแล้งในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยมีพันจ่าโท ทวี พิมพ์อุบล นายอำเภอโนนสูง เป็นประธานการประชุมณ หอประชุมอำเภอโนนสูง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประม...  208   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดนครร...  167  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านประมง Fisherman shop...  159  พิธีประกาศเจตนารมณ์ กรมประมง ประจำปี พ.ศ.2565   159  ประกาศเลื่อน การประกาศผลการเลือกสรรและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักง...  155  ประมงจังหวัดนครราชสีมา ประธานกรรมการพร้อมด้วยกรรมการ นายสันทัด มีคำแสน นางศิพร ห...  134  สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา กำหนดการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปร...  126  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ค...  124  ประมงจังหวัดนครราชสีมา ประธานกรรมการพร้อมด้วยกรรมการ นายสันทัด มีคำแสน นางศิพร ห...  122  ประมงอำเภอครบุรี นักวิชาการประมง และนักวิชาการประมง จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้...  119


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000    korat_fish@hotmail.com   0 4424 4373,0 4425 2670   0 4424 4373   แฟนเพจ