ประมงอำเภอบ้านเหลื่อมพร้อมด้วย นายถาวร จีนหมิก ประมงอำเภอด่านขุนทดเข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไลพร้อมรองปลัดอบต.และนักวิชาการส่งเสริมเกษตรเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา


ประมงอำเภอบ้านเหลื่อมพร้อมด้วย นายถาวร จีนหมิก ประมงอำเภอด่านขุนทดเข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไลพร้อมรองปลัดอบต.และนักวิชาการส่งเสริมเกษตรเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ วันพุธที่26มกราคม พ.ศ.2565 นางสาวสุภาภรณ์  ทิพย์เนตร ประมงอำเภอบ้านเหลื่อมพร้อมด้วยนายถาวรจีนหมิกประมงอำเภอด่านขุนทดเข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล พร้อมรองปลัด อบต.และ นักวิชาการส่งเสริมเกษตร เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กนักเรียนและแหล่งผลิตพันธุ์ปลาปล่อยคืนแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ตำบลบึงพะไล

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงจังหวัดนครราชสีมา ร่วมงานกิจกรรมให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเค...  248   ประมงจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนักวิชาการประมงชำนาญการ และประมงอำเภอเมือง ได้รั...  217  ประมงจังหวัดนครราชสีมา ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังห...  185  ประมงจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ หลักสูตรการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยง...  172  ประกาศกรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   164  นายชรินทร์ ทองสุข รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทค...  159  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยกรมป...  151  ประมงอำเภอด่านขุนทดถ่ายทอดความรู้ด้านการประมงติดปีกให้ผู้นำเกษตรกรร่วมกับสำนักงา...  148  ประมงอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมกับเกษตรจังหวัดนครราชสีมา คัดเลือกจุดท่องเที่ยวการ...  138  พิธีประกาศเจตนารมณ์ กรมประมง ประจำปี พ.ศ.2565   131


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000    korat_fish@hotmail.com   0 4424 4373,0 4425 2670   0 4424 4373   แฟนเพจ