เจ้าหน้าที่ด่านฯสะเดา ปฏิบัติงาน ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ นำเข้า-ส่งออก จากประเทศมาเลเซีย ณ บริเวณจุดตรวจสินค้าด่านศุลกากรสะเดา

 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

เจ้าหน้าที่ด่านฯสะเดา ปฏิบัติงาน ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ นำเข้า-ส่งออก จากประเทศมาเลเซีย ณ บริเวณจุดตรวจสินค้าด่านศุลกากรสะเดา 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-08-30  |   ข่าววันที่: 2017-08-30 |  อ่าน: 295 ครั้ง
 

ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ปฏิบัติงาน ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ นำเข้า-ส่งออก จากประเทศมาเลเซีย พร้อมทั้งสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ตรวจสอบหาสารตกค้างและโรคที่มากับสัตว์น้ำ ณ ห้องปฏิบัติการด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา และตรวจสอบใบอนุญาตการขออนุญาตสัตว์น้ำ นำเข้า-ส่งออก ผลการตรวจสอบ ครบถ้วนถูกต้อง จึงได้ทำการตรวจปล่อยใบอนุญาตในระบบ FSW ต่อไป ณ จุดตรวจสินค้า ด่านศุลกากรสะเดา

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (131)   ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงบ้านประก... (126)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (112)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (110)  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงบ้านประก... (101)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (100)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (87)  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 อันดับแรกที่ นำเข้า-ส่งออก ทางสำน... (86)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (85)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (84)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

     ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.