ตรวจสอบสินค้าอาหารสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย (อาหารกุ้ง) ณ บริเวณจุดตรวจสินค้า ด่านศุลกากรสะเดา

 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

ตรวจสอบสินค้าอาหารสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย (อาหารกุ้ง) ณ บริเวณจุดตรวจสินค้า ด่านศุลกากรสะเดา 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-08-15  |   ข่าววันที่: 2017-08-15 |  อ่าน: 358 ครั้ง
 

          ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต (สงขลา)  กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ตรวจสอบสินค้าอาหารสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย (อาหารกุ้ง) โดยตรวจสอบสินค้าและเอกสารการขออนุญาตแบบคำขอแจ้งการส่งออกอาหารสัตว์ (สอ.1) ผลการตรวจสอบสินค้า และเอกสารครบถ้วนถูกต้อง  จึงดำเนินการออกหนังสือรับรองการตรวจสอบอาหารสัตว์ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (สอ.2) ต่อไป  โดยตรวจสอบสินค้า ณ บริเวณจุดตรวจสินค้า ด่านศุลกากรสะเดา

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงบ้านประก... (127)   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (114)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (112)  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงบ้านประก... (104)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (88)  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 อันดับแรกที่ นำเข้า-ส่งออก ทางสำน... (87)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (86)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (84)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (83)  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 อันดับแรกที่ นำเข้า-ส่งออก ทางสำน... (81)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

     ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.