ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2563

 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2563 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-12-08  |   ข่าววันที่: 2020-12-08 |  อ่าน: 179 ครั้ง
 

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงสะเดา ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต ๓ (สงขลา) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมาเลเซีย หอยลายมีชีวิต ได้แก่ หอยแครงมีชีวิต และปลากะพงขาวแช่เย็น เป็นต้น ใบขนขาเข้าจำนวน 13 ฉบับ พร้อมทั้งตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย ได้แก่ หอยตลับมีชีวิต และปลาทะเลแช่เย็น เป็นต้น ใบขนขาออกจำนวน 15 ฉบับ ณ จุดตรวจบริเวณด่านศุลกากรสะเดา ผลการตรวจสอบถูกต้องครบถ้วนตรงตามเอกสาร จึงดำเนินการตรวจปล่อยตามขั้นตอนในระบบ FSW ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา.. (130)   ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงบ้านประกอบ ประจำเดือนตุลาคม 2564.. (122)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา.. (111)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา.. (108)  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงบ้านประกอบ ประจำเดือนกรกฎาคม2564.. (101)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา.. (98)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา.. (86)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา.. (85)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา.. (83)  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 อันดับแรกที่ นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงสะเดา ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. (83)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

     ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.