ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำเข้า และตรวจสอบสินค้าอาหารสัตว์น้ำ (อาหารกุ้ง) ณ บริเวณจุดตรวจสินค้าด่านศุลกากรสะเดา

 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำเข้า และตรวจสอบสินค้าอาหารสัตว์น้ำ (อาหารกุ้ง) ณ บริเวณจุดตรวจสินค้าด่านศุลกากรสะเดา 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-07-18  |   ข่าววันที่: 2017-07-18 |  อ่าน: 431 ครั้ง
 

ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา)กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ตรวจสอบสินค้านำเข้า (ปลากะพงขาวทั้งตัวแช่เย็น) จากประเทศมาเลเซียอย่างเคร่งครัดทุกวัน พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำที่อาจจะลักลอบนำเข้าในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสูง ตามแผนปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบ ผลการตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำถูกต้องตรงตามใบอนุญาต จึงดำเนินการตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป และตรวจปล่อยสินค้าสัตว์น้ำส่งออก อาทิเช่น กบนามีชีวิต ปลากะพงแดงทั้งตัวแช่เย็น ปลาทรายแดงทั้งตัวแช่เย็น เป็นต้น

และปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสินค้าอาหารสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย (อาหารกุ้ง) โดยลำเลียงขนส่งสินค้าส่งออกโดยบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสาร แบบคำขอแจ้งการส่งออกอาหารสัตว์ (สอ.1) ผลการตรวจสอบถูกต้องตามเอกสารการแจ้ง  จึงทำการตรวจปล่อยและออกหนังสือรับรองการตรวจสอบอาหารสัตว์ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (สอ.2) ต่อไป ณ บริเวณจุดตรวจสินค้าด่านศุลกากรสะเดา 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา.. (130)   ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงบ้านประกอบ ประจำเดือนตุลาคม 2564.. (122)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา.. (111)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา.. (108)  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงบ้านประกอบ ประจำเดือนกรกฎาคม2564.. (101)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา.. (98)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา.. (86)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา.. (85)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา.. (83)  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 อันดับแรกที่ นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงสะเดา ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. (83)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

     ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.