ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา ประจำวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา ประจำวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-06-27  |   ข่าววันที่: 2020-06-26 |  อ่าน: 214 ครั้ง
 

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00น. นายคเณศวร์ ขอวิวัฒน์ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา เข้าร่วมประชุมกับศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับภาคเอกชนประจำพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาครั้งที่ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคในการใช้บริการ ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และหารือแนวทางป้องกันการรับมือกับการแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยมีนายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร นายด่านศุลกากรสะเดา เป็นประธานในการประชุม ณ อาคารประชุมหลังใหม่ด่านนอก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงบ้านประก... (127)   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (117)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (112)  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงบ้านประก... (105)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (89)  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 อันดับแรกที่ นำเข้า-ส่งออก ทางสำน... (88)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (86)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (85)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (84)  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 อันดับแรกที่ นำเข้า-ส่งออก ทางสำน... (82)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

     ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.