วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา, ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ และด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ร่วมบูรณาการในการประสานแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ณ บริเวณเขตแดนไทย - มาเลเชีย และตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมาเลเซีย ณ จุดตรวจบริเวณด่านศุลกากรสะเดา

 สำนักงานตรวจประมงสะเดา


วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา, ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ และด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ร่วมบูรณาการในการประสานแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ณ บริเวณเขตแดนไทย - มาเลเชีย และตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมาเลเซีย ณ จุดตรวจบริเวณด่านศุลกากรสะเดา  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   168   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์   162  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   102  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา    99  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา    86  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 2 กันยายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   73  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 14 มิถุนายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   69  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 3 สิงหาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   63  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 28 มิถุนายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   62  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 26 มิถุนายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   60


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

     ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.    sadaofish@hotmail.com   074-379921 , 074-398797   074-379921   แฟนเพจ