ข่าวสาร กคส. ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2560

 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

ข่าวสาร กคส. ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2560  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-25  |   ข่าววันที่: 2017-06-25 |  อ่าน: 371 ครั้ง
 

          ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ตรวจป้องกันการลักลอบและตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมาเลเซีย ปลาดุกแอฟริกามีชีวิต ปลากะพงขาวทั้งตัวแช่เย็น ปลาริวกิวทั้งตัวแช่เย็น ผลการตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำถูกต้องตามใบอนุญาตและตรวจสอบเอกสารการนำเข้าทั้งใบอนุญาต พรบ.ประมง, ใบ Export Permit เมื่อครบถ้วนและถูกต้อง จึงทำการตรวจปล่อยในระบบ FSW เพื่อออก ร.7 และ IMD และทำการตรวจปล่อยสินค้าสัตว์น้ำส่งออก ได้แก่ ปลาทูแขกทั้งตัวแช่เย็น ปลาสีกุนทั้งตัวแช่เย็น เป็นต้น ณ บริเวณจุดตรวจสินค้าด่านศุลกากรสะเดา

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงบ้านประก... (127)   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (114)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (112)  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงบ้านประก... (103)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (88)  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 อันดับแรกที่ นำเข้า-ส่งออก ทางสำน... (87)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (86)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (84)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (83)  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 อันดับแรกที่ นำเข้า-ส่งออก ทางสำน... (81)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

     ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.