เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ด่านฯสะเดา ออกปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบนอกเขตพื้นที่ด่านตั้งอยู่

 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ด่านฯสะเดา ออกปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบนอกเขตพื้นที่ด่านตั้งอยู่ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-15  |   ข่าววันที่: 2017-06-15 |  อ่าน: 352 ครั้ง
 

           ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ออกปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบนอกเขตพื้นที่ด่านตั้งอยู่ โดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ   เฝ้าระวังการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฏหมาย และ ไม่ได้ขออนุญาตที่ถูกต้อง โดยปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ภูธร ภาค  9 เจ้าหน้าที่ทหาร และตำรวจตระเวณชายแดน โดยตรวจสอบชนิดของรถต้องสงสัยอาทิเช่น รถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารประจำทาง รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น จากผลการปฏิบัติงานไม่พบการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าและสินค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฏหมายแต่อย่างใดปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจถาวรบ้านควนมีด อ.จะนะ จ.สงขลา

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงบ้านประก... (127)   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (117)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (112)  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงบ้านประก... (105)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (89)  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 อันดับแรกที่ นำเข้า-ส่งออก ทางสำน... (88)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (86)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (85)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (84)  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 อันดับแรกที่ นำเข้า-ส่งออก ทางสำน... (82)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

     ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.