เจ้าหน้าที่ด่านฯสะเดา ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ (ปลาดุกแอฟริกันมีชีวิต) จำนวน 3 ตัวอย่าง

 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

เจ้าหน้าที่ด่านฯสะเดา ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ (ปลาดุกแอฟริกันมีชีวิต) จำนวน 3 ตัวอย่าง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-13  |   ข่าววันที่: 2017-06-13 |  อ่าน: 419 ครั้ง
 

ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ (ปลาดุกแอฟริกันมีชีวติ) จำนวน 3 ตัวอย่าง นำเข้าจากประเทศมาเลเซีย เพื่อตรวจหาปรสิตภายนอกที่อาจติดมากับสัตว์น้ำและป้องกันการระบาดของโรคผลจากการตรวจวิเคราะห์ ไม่พบปรสิตภายนอกในปลาดุกแอฟริกันมีชีวิต ดังกล่าว ณ ห้องปฏิบัติการด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (130)   ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงบ้านประกอบ ประจำเดือนตุลาคม ... (124)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (111)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (109)  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงบ้านประกอบ ประจำเดือนกรกฎาคม... (101)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (99)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (86)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (84)  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 อันดับแรกที่ นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงสะเดา ... (84)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (82)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

     ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.