ข่าวสาร กคส. ประจำวันที่ 1 ของเดือนมิถุนายน 2560

 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

ข่าวสาร กคส. ประจำวันที่ 1 ของเดือนมิถุนายน 2560 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-01  |   ข่าววันที่: 2017-07-01 |  อ่าน: 322 ครั้ง
 

ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ตรวจสอบควบคุมการนำเข้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศมาเลเซีย พร้อมทั้งสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าสัตว์น้ำเพื่อนำมาวิเคราะห์ ตรวจโรคและหาสารตกค้าง ณ ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยสุ่มตรวจสินค้าสัตว์น้ำ อาทิเช่น ปลากระพงขาวทั้งตัวแช่เย็น ปลาดุกแอฟริกามีชีวิต และตรวจสอบเอกสารการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ อาทิเช่น Export Permit Certificate ใบขนสินค้า invoice และ ใบอนุญาตนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลการตรวจสอบ ครบถ้วนถูกต้อง และตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก ณ จุดตรวจสินค้าด่านศุลกากรสะเดา

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (130)   ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงบ้านประกอบ ประจำเดือนตุลาคม ... (124)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (111)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (109)  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงบ้านประกอบ ประจำเดือนกรกฎาคม... (101)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (99)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (86)  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 อันดับแรกที่ นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงสะเดา ... (84)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (83)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (82)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

     ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.