“อย่าให้ ‘เมื่อวานนี้’ ทำให้เสียเวลาของ ‘วันนี้’ เป็นคำสอนของ ‘อินเดียแดง’ เหมือนจะบอกว่า ‘อดีต’ คือสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้ว ‘แค่จดจำ’ แต่อย่านำมาทำร้ายตัวเองในวันนี้ ชีวิตต้องดำเนินต่อไป” ::::::::::::::::::::::: ข่าวสาร กคส. การปฏิบัติงานด่านฯสะเดา

 สำนักงานตรวจประมงสะเดา


“อย่าให้ ‘เมื่อวานนี้’ ทำให้เสียเวลาของ ‘วันนี้’ เป็นคำสอนของ ‘อินเดียแดง’ เหมือนจะบอกว่า ‘อดีต’ คือสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้ว ‘แค่จดจำ’ แต่อย่านำมาทำร้ายตัวเองในวันนี้ ชีวิตต้องดำเนินต่อไป” ::::::::::::::::::::::: ข่าวสาร กคส. การปฏิบัติงานด่านฯสะเดา 

ข่าวกิจกรรม


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 8 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์   168   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเ...  119  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 3 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   101  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 5-6 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   80  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 4 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   76  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา...  74  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 4 - 5 มกราคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเด...  73  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   68  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานตรวจประมงส...  66  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ในระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะ...  63

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

     ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.    sadaofish@hotmail.com   074-379921 , 074-398797   074-379921   แฟนเพจ