วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต3(สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เฝ้าระวังการลักลอบและตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ปลาหางแข็งทั้งตัวแช่แข็ง ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ด้วยความร่วมมือจากศุลกากรสะเดา

 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต3(สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เฝ้าระวังการลักลอบและตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ปลาหางแข็งทั้งตัวแช่แข็ง ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ด้วยความร่วมมือจากศุลกากรสะเดา 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-07-18  |   ข่าววันที่: 2018-07-17 |  อ่าน: 284 ครั้ง
 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต3(สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เฝ้าระวังการลักลอบและตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ปลาหางแข็งทั้งตัวแช่แข็ง ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ด้วยความร่วมมือจากศุลกากรสะเดา ผลการตรวจสอบไม่พบสินค้าแปลกปลอม แล้วจึงตรวจปล่อยในระบบ FSW ณ บริเวณจุดตรวจสินค้าด่านศุลกากรสะเดาวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต3(สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เฝ้าระวังการลักลอบและตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ปลาหางแข็งทั้งตัวแช่แข็ง ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ด้วยความร่วมมือจากศุลกากรสะเดา ผลการตรวจสอบไม่พบสินค้าแปลกปลอม แล้วจึงตรวจปล่อยในระบบ FSW ณ บริเวณจุดตรวจสินค้าด่านศุลกากรสะเดา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงบ้านประก... (127)   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (117)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (112)  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงบ้านประก... (105)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (89)  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 อันดับแรกที่ นำเข้า-ส่งออก ทางสำน... (88)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (86)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (85)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  (84)  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 อันดับแรกที่ นำเข้า-ส่งออก ทางสำน... (82)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

     ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.