ช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลฮารียายอ. สินค้าที่นำเข้าส่งออกไปประเทศมาเลเซียน้อยลง. จนท. ถือโอกาสนี้พัฒนาภูมิทัศน์ของด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา เพื่อรองรับ/ให้บริการผู้มาติดต่อหลังเทศกาลต่อไป

 สำนักงานตรวจประมงสะเดา


ช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลฮารียายอ. สินค้าที่นำเข้าส่งออกไปประเทศมาเลเซียน้อยลง. จนท. ถือโอกาสนี้พัฒนาภูมิทัศน์ของด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา เพื่อรองรับ/ให้บริการผู้มาติดต่อหลังเทศกาลต่อไป 

ข่าวกิจกรรม


ช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลอารียายอ. สินค้าที่นำเข้าส่งออกไปประเทศมาเลเซียน้อยลง. จนท. ถือโอกาสนี้พัฒนาภูมิทัศน์ของด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา เพื่อรองรับ/ให้บริการผู้มาติดต่อหลังเทศกาลต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 8 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์   182   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 4 - 5 มกราคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเด...  88  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์   79  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   76  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 25 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา    75  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานตรวจประมงบ้านประกอบ...  74  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร...  73  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเด...  70  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 24 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา    70  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   66


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

     ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.    sadaofish@hotmail.com   074-379921 , 074-398797   074-379921   แฟนเพจ