แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของ ตัวแทนสายเรือ

 สำนักงานตรวจประมงสะเดา


แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของ ตัวแทนสายเรือ 

ข่าวกิจกรรม


แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ  ตัวแทนออกของ ตัวแทนสายเรือ ที่จะลงทะเบียนใช้งานระบบ FSW หรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (TOT CA) แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ  ตัวแทนออกของ ตัวแทนสายเรือ ที่จะลงทะเบียนใช้งานระบบ FSW หรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (TOT CA) หมดอายุ ซึ่งต้องติดต่อขอใช้บริหาร TOT CA แจ้งความประสงค์กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ว่าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (TOT CA) ดังกล่าว จะนำมาใช้ลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีโอทีดำเนินการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (TOT CA) ตามมาตรฐานเดิม ซึ่งยังสามารถใช้งานกับระบบ FSW และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานอื่นได้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   166   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์   162  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา    99  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   98  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา    83  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 2 กันยายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   71  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 14 มิถุนายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   69  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 28 มิถุนายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   62  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 3 สิงหาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   62  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 26 มิถุนายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   60


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

     ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.    sadaofish@hotmail.com   074-379921 , 074-398797   074-379921   แฟนเพจ