แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของ ตัวแทนสายเรือ

 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของ ตัวแทนสายเรือ  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-06-13  |   ข่าววันที่: 2018-06-13 |  อ่าน: 255 ครั้ง
 

แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ  ตัวแทนออกของ ตัวแทนสายเรือ ที่จะลงทะเบียนใช้งานระบบ FSW หรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (TOT CA) แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ  ตัวแทนออกของ ตัวแทนสายเรือ ที่จะลงทะเบียนใช้งานระบบ FSW หรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (TOT CA) หมดอายุ ซึ่งต้องติดต่อขอใช้บริหาร TOT CA แจ้งความประสงค์กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ว่าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (TOT CA) ดังกล่าว จะนำมาใช้ลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีโอทีดำเนินการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (TOT CA) ตามมาตรฐานเดิม ซึ่งยังสามารถใช้งานกับระบบ FSW และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานอื่นได้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา.. (130)   ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงบ้านประกอบ ประจำเดือนตุลาคม 2564.. (123)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา.. (111)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา.. (108)  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงบ้านประกอบ ประจำเดือนกรกฎาคม2564.. (101)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา.. (99)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา.. (85)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา.. (83)  ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 อันดับแรกที่ นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงสะเดา ประจำเดือนสิงหาคม 2564.. (83)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา.. (82)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

     ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.