การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง

  ด้วยศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 14 รายการ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มลงทะเบียน 10.00 น. – 10.30 น. และเริ่มทำการประมูลเวลา 11.00 น. – 12.00 น. ณ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) เลขที่ 10 หมู่ 8 ตำบลพะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 ผู้ใดมีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ตามสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 7432 1945 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง

  ด้วยศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 14 รายการ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มลงทะเบียน 10.00 น. – 10.30 น. และเริ่มทำการประมูลเวลา 11.00 น. – 12.00 น. ณ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) เลขที่ 10 หมู่ 8 ตำบลพะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 ผู้ใดมีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ตามสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 7432 1945 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   151   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 7 มกราคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   150  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 22 มกราคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   111  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 31 มกราคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   99  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 5 มีนาคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   96  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 15 ธันวาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   82  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   76  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 24 มกราคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   73  การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด   71  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 29 มกราคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

     ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.    sadaofish@hotmail.com   074-379921 , 074-398797   074-379921   แฟนเพจ