ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

 สำนักงานตรวจประมงสะเดา


ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 7 มกราคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   107   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 2 กันยายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   98  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 22 มกราคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   90  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 20 สิงหาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   87  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 17 สิงหาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   69  ต่อด้านคอร์รัปชั่น   66  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 21 สิงหาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   62  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   61  วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตร...  60  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 12 กันยายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   57


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

     ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.    sadaofish@hotmail.com   074-379921 , 074-398797   074-379921   แฟนเพจ